INALFA Slovensko

pr√°ve hńĺad√° nov√Ĺch kolegov

PREJSҧ NA PRACOVN√Č PR√ćLEŇĹITOSTI

Kto sme?

INALFA je l√≠drom na trhu v oblasti navrhovania, inŇĺinierstva a v√Ĺroby inovat√≠vnych automobilov√Ĺch streŇ°n√Ĺch okien pre takmer vŇ°etky vozidl√° vyŇ°Ň°ej a luxusnej triedy.

StaŇ• sa s√ļńćasŇ•ou pracovn√©ho t√≠mu popredn√©ho dod√°vateńĺa INALFA pre automobilov√Ĺ priemysel je pr√≠leŇĺitosŇ•, ako si vybudovaŇ• skvel√ļ bud√ļcnosŇ• u atrakt√≠vneho a preferovan√©ho zamestn√°vateńĺa.

Slogan naŇ°ej spolońćnosti ‚ÄěPowered by Spirit, driven by Innovation‚Äú (Poh√°Ňąan√Ĺ Duchom, poh√°Ňąan√Ĺ Inov√°ciami) je pr√≠sńĺubom aj amb√≠ciou v√≠Ň•azn√©ho t√≠mu, ktor√©ho m√īŇĺete byŇ• s√ļńćasŇ•ou.

ZISTIҧ VIAC

INOVAńĆN√Ě VED√öCI

 

 • Multi-technologick√° komplexn√° syst√©mov√° Ň°trukt√ļra

 • VyŇ°e 600 Ňĺivotn√Ĺch patentov a 15 000 m2 technickej podlahovej plochy

 • Oddan√© oddelenie v√Ĺskumu a v√Ĺvoja

V√ĚHODN√Ě DOD√ĀVATEńĹ

 

 • 4 mili√≥ny streŇ°n√Ĺch syst√©mov dod√°van√Ĺch OEM rońćne

 • Prvotriedny dod√°vateńĺ pre 40 r√īznych znańćiek vozidiel

 • NajsilnejŇ°ie rast√ļci dod√°vateńĺ automobilov√©ho priemyslu

GLOB√ĀLNY HR√ĀńĆ

 

 • 4 500 zamestnancov na pln√Ĺ √ļv√§zok po celom svete

 • 450 inŇĺinierov v 5 inŇĺinierskych pracovisk√°ch po celom svete

 • Glob√°lna stopa: 17 miest

DOD√ĀVATEńĹ SYST√ČMU

 

 • Cel√Ĺ Ňĺivotn√Ĺ cyklus ‚Äď concept k industrializ√°cii

 • Kompletn√© intern√© prototypy a valid√°cia

 • Kompletn√Ĺ dod√°vateńĺ syst√©mu plug & play

Zamestnanecké benefity

 • Pr√≠jemn√© pracovn√© prostredie
 • Stravovanie zabezpeńćen√© v jed√°lni
 • Doprava firemn√Ĺm autobusom zdarma
 • Mesańćn√Ĺ pr√≠spevok na n√°poje
 • KaŇĺdorońćn√© zvyŇ°ovanie mzdy
 • Mimoriadna odmena (13.-ty plat)
 • Odmeny za program zlepŇ°ovania
 • Bonus za odporuńćenie kandid√°ta
 • Prax v automobilovom priemysle
 • Rekreańćn√Ĺ pr√≠spevok
 • Individu√°lne ohodnotenie
 • Pr√≠platky za nadńćasy
 • Pr√≠spevok na doch√°dzanie
 • Odmeny za nulov√ļ absenciu
 • Spolońćn√© firemn√© podujatia
 • Mikul√°Ň°ske bal√≠ńćky
 • Pr√≠spevok na Ň°portov√© aktivity

Budujte svoju bud√ļcnosŇ•

Objavte INALFU a staŇąte sa s√ļńćasŇ•ou firmy poh√°Ňąanej inov√°ciami. Podel√≠me sa s vami o zodpovednosŇ• a budeme dosahovaŇ• stanoven√© ciele spolońćne. Pr√°cu aj n√°zory naŇ°ich zamestnancov si cen√≠me a zdieńĺame spolońćne pocit spolupatrińćnosti a kamar√°tstva. INALFA buduje v√≠Ň•azn√Ĺ t√≠m. Prid√°te sa?

Kontakty na HR oddelenie

L√≠via Tomńć√≠kov√°

Person√°lna riaditeńĺka

Hana ҆krab√°kov√°

HR Generalista

Erika Dankov√°

Personalistka

Alena Pol√°kov√°

Personalistka

Inalfa Roof Systems
Slovakia, s.r.o.

Priemyseln√° 573/3
922 02 Krakovany